Onderhoud is behoud

Gedegen en regelmatig onderhoud is voor een ingewikkeld technisch instrument als een automobiel van levensbelang. Dit geldt ook voor auto’s van het merk Mercedes-Benz en behoeft geen nader betoog. Toch valt het mij vaak op dat veel bezitters van een Mercedes-Benz denken dat deze auto’s ook wel eens een onderhoudsbeurtje kunnen missen. Dit is een misvatting en beïnvloedt de levensduur en de verkeersveiligheid van de auto nadelig.

Nu is het niet altijd even eenvoudig vast te stellen welke onderhoudswerkzaamheden er moeten worden verricht. De meeste van de auto’s binnen de Mercedes-Benz W123-Club zullen niet meer regelmatig bij de Mercedes-Benz-dealer worden onderhouden. Bovendien komen veel onderhoudswerkzaamheden die specifiek voor het type W123 zijn ook niet meer voor in het repertoire van de meeste Mercedes-Benz en andere garages. Daarom heeft de MB W123-Club Nederland aan de hand van de officiële fabrieksvoorschriften en de ervaringen van haar leden het onderhoudsplan opgesteld dat op deze site ter beschikking wordt gesteld. Deze werkzaamheden worden door de Mercedes-Benz-organisatie steevast ‘bewerkingen’ genoemd. Alvorens in te gaan op de specifieke bewerkingen voor het type W123 en het onderhoudssysteem enige woorden over het periodieke onderhoud.

 

periodiek onderhoud

Onder normale omstandigheden en bij normaal gebruik moet het periodieke onderhoud bij de volgende kilometrages worden uitgevoerd.

auto’s met Dieselmotoren tot en met augustus 1982:

servicebeurt elke 7.500 kilometer

onderhoudsbeurt elke 15.000 kilometer

aanvullende werkzaamheden elke 45.000 kilometer 

auto’s met Dieselmotoren vanaf september 1982 en alle auto’s met benzinemotoren:

servicebeurt elke 10.000 kilometer

onderhoudsbeurt elke 20.000 kilometer

aanvullende werkzaamheden elke 45.000 kilometer 

De onderhoudsbeurt moet ten minste eenmaal per twee jaar worden uitgevoerd als het kilometrage in die periode minder dan 15.000 respectievelijk 20.000 kilometer is. De onderhoudswerkzaamheden zijn, zoals vermeld in het voorwoord, opgenomen in het bijgevoegde onderhoudssysteem.

 motorolie verversen en oliefilter vernieuwen 

Voor Dieselmotoren tot en met augustus 1982 dient de motorolie te worden ververst en het oliefilter te worden vernieuwd bij iedere 7.500 kilometer, echter tenminste tweemaal per jaar, in het voorjaar en in de herfst. Voor Dieselmotoren vanaf september 1982 en alle benzinemotoren moet de motorolie worden ververst en het oliefilter worden vernieuwd bij elke 10.000 kilometer, echter minstens éénmaal per jaar als vier-seizoenenolie wordt gebruikt. Bij Dieselmotoren geschiedt het olieverversen en het vernieuwen van het filter in de herfst. Indien er een andere multigrade of single grade olie wordt gebruikt dient er tweemaal per jaar olie te worden ververst, een keer in het voorjaar en een keer in de herfst.

ongunstige bedrijfsomstandigheden

Wanneer er sprake is van ongunstige bedrijfsomstandigheden of wanneer er hoge eisen worden gesteld aan de auto, zoals overwegend rijden in de stad, korte afstanden, lange trajecten in de bergen, een slecht wegdek, stoffige en modderige wegen, rijden met een aanhangwagen, enzovoort, dan kan het noodzakelijk zijn de onderhoudswerkzaamheden vaker te laten uitvoeren, bijvoorbeeld: 

·                    olie verversen en filter vernieuwen

-           bij auto’s met Dieselmotoren tot en met augustus 1982 dient de olie te worden ververst en het filter te worden vernieuwd tussen elke 3000 en 4000 kilometer. Van de automatische wisselbak dient de olie te worden ververst en het filter worden vernieuwd bij elke 22.500 kilometer.

 -          bij auto’s met Dieselmotoren vanaf september 1982 en alle auto’s met benzinemotoren zijn deze intervallen respectievelijk tussen 4000 en 5000 kilometer en 30.000 kilometer.

 ·                    banden

                   banden dienen wekelijks te worden gecontroleerd op profieldiepte, slijtagebeeld en beschadigingen.

 ·                    luchtfilterelement  

bij gebruik op stoffige wegen als aanvullende bewerking bij de onderhoudsbeurt dient het luchtfilterelement te worden gereinigd. 

·                    remmen 

bij auto’s die minder dan 10.000 kilometer per jaar rijden dienen de remblokken van de voor- en achteras te worden uit- en ingebouwd en te worden gereinigd. Bovendien dienen bij deze auto’s de stofkappen en de gangbaarheid van de zuigers in de remtang regelmatig te worden gecontroleerd.  

·                    bij hoge buitentemperatuur het vloeistofniveau van de accu wekelijks controleren. 

speciale onderhoudswerkzaamheden 

De remvloeistof moet bij het type 123 éénmaal per jaar en bij voorkeur in het voorjaar worden vernieuwd.

Voor het begin van en tijdens de wintermaanden moet de concentratie van het anti-vries/anti-corrosiemiddel in het koelsysteem worden gecontroleerd. Na tenminste drie jaar moet het koelmiddel worden vernieuwd. 

Eventuele extra werkzaamheden bij de onderhoudsbeurt op kilometer- of jaarbasis dienen te worden ontnomen aan het bijgevoegde onderhoudssysteem. 

herinnering aan onderhoudsbeurt 

In het midden van het onderhoudsboekje bevinden zich plaketiketten die dienen om te herinneren aan de eerstvolgende service- of onderhoudsbeurt en aan het eerstvolgende verversen van de remvloeistof. De etiketten voor service en onderhoud dienen op de portiersstijl van het linkervoorportier aan de binnenzijde te worden geplakt zodat ze bij het openen van het portier meteen in het zicht van de bestuurder vallen.

De etiketten voor het vernieuwen van der remvloeistof moeten op de rembekrachtiger in de motorruimte worden geplakt.

 het onderhoudsformulier 

Op deze website treft u het onderhoudsformulier voor het onderhoudssysteem van het type 123 aan. Het formulier is verdeeld in vijf onderdelen: 

a.                  gegevens van de service-/onderhoudsbeurt

b.                  voertuiggegevens

c.                   bewerkingen voor een servicebeurt

d.                 bewerkingen voor een onderhoudsbeurt

e.                  extra werkzaamheden 

De bewerkingen binnen iedere van de bovengenoemde onderdelen zijn doorlopend genummerd in de eerste kolom.

Ieder onderdeel is onderverdeeld in categorieën met betrekking waartoe de bewerkingen moeten worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld cilinderblok, carburateur, koelsysteem, wisselbak, pedaalmechanisme. De nummering van deze categorieën volgt de officiële nummering van de fabrikant die wordt gebruikt voor alle aanduidingen van onderdelen van Mercedes-Benz automobielen. Binnen iedere categorie zijn de bewerkingen omschreven in de kolom naast de doorlopende nummering. Achter iedere beschrijving van de bewerking is het officiële Mercedes-Benz-bewerkingsnummer opgenomen. Het bewerkingsnummer is een verwijzing naar een uitvoerige beschrijving van de wijze waarop het onderhoud moet worden uitgevoerd.  

De volgende kolom van het onderhoudsformulier biedt de mogelijkheid de verrichte werkzaamheden te bevestigen en daarnaast eventuele opmerkingen vast te leggen.

 het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden 

De leden van de MB W123-Club kunnen de onderhoudswerkzaamheden die zijn opgenomen in het onderhoudssysteem laten uitvoeren door: 

(i)                                     de Mercedes-Benz-dealer;

(ii)                                  een algemene garage met aanbeveling door de club;

(iii)                                door hen zelf. 

In de eerste twee gevallen is het zeer nuttig het onderhoudsformulier voor te leggen aan degene die het onderhoud verricht. Vaak blijkt dat lang niet alle onderhoudswerkzaamheden in een reguliere onderhoudsbeurt zijn inbegrepen. Het dient aanbeveling voor het onderhoud volgens het bijgeleverde onderhoudsformulier in opdracht te geven, een prijsopgave te vragen.

Indien het onderhoud zelf wordt uitgevoerd, verdient het ook aanbeveling strikt volgens het bijgevoegde onderhoudsformulier te werk te gaan. De ervaring leert dat eigenaren van auto’s die een auto reeds lang kennen, onbewust bewerkingen overslaan omdat wordt aangenomen dat die bewerkingen niet nodig zijn. Vaak blijkt deze veronderstelling onjuist met als gevolg dure reparaties en storingen.  

Ik wens u veel succes met het onderhoud volgens het bijgevoegde onderhoudssysteem en wil u tot slot een wijze les van Wilhelm Maybach niet onthouden:  

"Een Daimler Motorwagen functioneert eerst recht wanneer zijn onderhoud is beslecht."

 

© flt 150705